Category Archives: Giáo hội Phật giáo Việt Nam

Hối lộ, tham nhũng nơi cửa chùa

VietTuSaiGon  Nạn tham nhũng không những hoành hành trong hệ thống quản lý, chính trị mà nó đang trở thành tệ nạn của tôn giáo Việt Nam, đặc biệt là Phật giáo. Đến thời điểm này, có thể nói rằng … Continue reading

Posted in Chùa chiền và Phật giáo Cộng sản, Giáo hội Phật giáo Việt Nam | Comments Off on Hối lộ, tham nhũng nơi cửa chùa