Category Archives: Đảng hóa

Sau ‘đảng hóa’ báo “Thanh niên” sẽ là gì?

Phạm Chí Dũng ‘Mác đảng viên’ không còn là tiêu chuẩn đầu tiên để được đề bạt giữ cương vị phụ trách phòng ban tại khá nhiều tờ báo. Vì sao vụ ‘thanh trừng lãnh đạo không đảng’ vào tháng … Continue reading

Posted in Đảng hóa | Leave a comment