Category Archives: RLI

Chỉ số thượng tôn pháp luật năm 2023 của Việt Nam

Đỗ Kim Thêm 12-5-2024 Hàng năm, tổ chức WJP (World Justice Project: Dự án Công lý Thế giới) thực hiện các cuộc khảo sát, đánh giá hơn 100 quốc gia trên thế giới để xếp hạng nước nào có “Chỉ … Continue reading

Posted in Chỉ số Thượng tôn Pháp luật, Pháp luật Việt Nam, RLI, WJP | Leave a comment