Category Archives: Môi trường đồng bằng sông Cửu Long

10 năm, ĐBSCL có gần 1,1 triệu dân bỏ xứ ra đi, lớn hơn số dân của một số tỉnh trong vùng

Huỳnh Xây Theo Báo cáo kinh tế thường niên Đồng bằng Sông Cửu Long (ĐBSCL) năm 2020, số lượng người dân rời khỏi ĐBSCL trong thập niên vừa qua là gần 1,1 triệu người, lớn hơn dân số của một … Continue reading

Posted in Môi trường đồng bằng sông Cửu Long | Leave a comment