Category Archives: Vườn rau Lộc Hưng

Chủ tịch Tân Bình quyết ngăn dân giữ đất Lộc Hưng

RFA tiếng Việt Hình ảnh đổ nát sau cưỡng chế ở Vườn rau Lộc Hưng. Courtesy FB Tin Mừng Cho Người Nghèo Chủ tịch Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh – Ông Châu Văn La, vào ngày 12 … Continue reading

Posted in Cướp đất của dân, Vườn rau Lộc Hưng | Leave a comment