Category Archives: Chiến tranh không gian

Âm mưu chiếm lĩnh bầu trời của Trung Quốc

Lê Tây Sơn  Ở mọi hướng, Trung Quốc (TQ) đang âm thầm đặt nền móng cho trật tự thế giới mới. Dấu ấn toàn cầu chương trình không gian của TQ khiến Ngũ Giác Đài lo lắng. Mạng lưới các … Continue reading

Posted in Chiến tranh không gian, Trung Quốc | Leave a comment