Category Archives: Nhà nước kiến tạo

‘Make in Vietnam’ thực sự là gì?

Nguyễn Quang Duy ‘Make’ có chữ k (ca hay cờ) không phải ‘made’ chữ d (dê hay dờ) nhen các bạn. ‘Make in Vietnam’ là tiêu đề của Diễn đàn phát triển doanh nghiệp công nghệ Việt Nam do Bộ … Continue reading

Posted in Nhà nước kiến tạo | Leave a comment

Bàn về Nhà nước Kiến tạo

Nguyễn Đình Cống Sách “Vì sao các quốc gia thất bại”, cho rằng sự thành công hoặc thất bại của các quốc gia phụ thuộc chủ yếu vào thể chế chính trị và kinh tế. Mỗi thể chế có 2 … Continue reading

Posted in Nhà nước kiến tạo | Leave a comment