Category Archives: Thế lực chống lưng

Dẹp bỏ tình trạng ‘những thế lực chống lưng’

Trần Văn Tường “Những thế lực chống lưng” thường là lạm quyền, biểu hiện sự xuống cấp về đạo đức. Bức xúc xã hội sẽ lên cao khi các vi phạm được bao che gây ra bất công xã hội. … Continue reading

Posted in Quản lý xã hội, Thế lực chống lưng | Leave a comment