Category Archives: Nhà nước độc tài

Tập Cận Bình và Omicron

13/04/2022 Ngô Nhân Dụng Kêu gọi người dân đi thử nghiệm Covid tại Thượng Hải, 1 tháng Tư, 2022. Đó là hậu quả của các chế độ độc tài. Khi một chính sách được lãnh tụ ban ra là khó … Continue reading

Posted in Nhà nước độc tài, Tập Cận Bình | Leave a comment