Category Archives: Nhà nước độc tài

Thước đo một minh quân

Lưu Trọng Văn Kim Dung Pham Chưa có một minh quân nào ở QG này đâu nếu đối chiếu với 3 tiêu chí. Mà ngay cả cái gọi là “hệ tư tưởng” cũng không thể bất biến. Có hệ tư … Continue reading

Posted in Nhà nước độc tài | Leave a comment

Tập Cận Bình và Omicron

13/04/2022 Ngô Nhân Dụng Kêu gọi người dân đi thử nghiệm Covid tại Thượng Hải, 1 tháng Tư, 2022. Đó là hậu quả của các chế độ độc tài. Khi một chính sách được lãnh tụ ban ra là khó … Continue reading

Posted in Nhà nước độc tài, Tập Cận Bình | Leave a comment