Category Archives: Nền kinh tế XHCN

Kinh tế thị trường ở Việt Nam: Khoảng cách từ “miệng” đến “tay” còn xa

Ấp úng 34 năm, giờ mới nói ra được: Nhà nước ta là nhà nước “sở hữu và kiểm soát”, nên không thể đi với “kinh tế thị trường”, tức không thể có “kinh tế thị trường định hướng XHCN”! … Continue reading

Posted in kinh tế, Nền kinh tế XHCN | Leave a comment

Ngược đời kinh doanh theo định hướng

Nguyễn Đăng Quang Nguyên lý kinh doanh của mọi doanh nghiệp (dù là của nhà nước hay tư nhân) là phải sinh lời, tức làm ăn phải có lãi, nói nôm na là sản phẩm mình mua là làm sao … Continue reading

Posted in Nền kinh tế XHCN, tham nhũng | Leave a comment