Category Archives: Đảng trong xã hội dân chủ

Đảng

Nguyễn Thông Ở xứ ni, đảng là thứ nhạy cảm, người ta ngại nói đến, đụng vào đảng dễ bị quy là thế lực thù địch, quan điểm sai trái, có khi đi tù. Nhà cháu biết vậy nên chỉ … Continue reading

Posted in Đảng trong xã hội dân chủ | Leave a comment