Category Archives: Học hỏi và bắt chước

Sự thua lo lắng nhất của Việt Nam và lối thoát

Nguyễn Ngọc Chu 1. Thua hơn 100 nước về thu nhập GDP đầu người Theo đánh giá của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) năm 2020, thu nhập GDP bình quân đầu người tính theo sức mua tương tương của … Continue reading

Posted in Học hỏi và bắt chước, Phát triển kinh tế | Leave a comment