Category Archives: Giới cầm quyền

‘Đèn Cù’ và tác giả Trần Đĩnh

Nguyễn Văn Tuấn Tôi nghiệm ra rằng lịch sử Việt Nam mình thời XHCN qua giai thoại và những phát biểu riêng tư có ý nghĩa hơn là qua văn bản. Đèn Cù là một cuốn sách có rất nhiều … Continue reading

Posted in Giới cầm quyền, Trần Đĩnh | Leave a comment