Category Archives: Tôn giáo và dân tộc

Thầy Thích Huyền Diệu: Tôn giáo phải độc lập trước đồng tiền và quyền lực

Lưu Trọng Văn  Làm sao Tập Cận Bình gặp Đạt Lai Lạt Ma? Tại sao không?  Gã bất ngờ trước câu hỏi này của thầy Huyền Diệu với một số nhà sư vừa từ Việt Nam qua.

Posted in Phật giáo, Tôn giáo và chính quyền, Tôn giáo và dân tộc | Leave a comment

Đêm nay Noel…

Lưu Trọng Văn  Giám mục Nguyễn Thái Hợp và thiền sư Lê Mạnh Thát trong đám giỗ nhà cách mạng Võ Văn Kiệt

Posted in Tôn giáo và dân tộc, Vận nước | Leave a comment