Category Archives: Viết sử

Lịch sử Việt Nam được viết theo chỉ đạo ra sao?

Ái Thư  Không phải ngẫu nhiên khi mà nhiều nhân vật bị lãng quên, bị trù dập trong sách sử của Việt Nam. Cuốn sách “Postcolonial Vietnam: New Histories of the National Past” (tạm dịch: “Việt Nam hậu thuộc địa: … Continue reading

Posted in Lịch sử Việt Nam, Viết sử, Đảng và Sử gia | Leave a comment