Category Archives: Lâm tặc

Nhớ câu “nhất phá sơn lâm”… bức xúc lâm tặc hoành hành

Trúc Nguyễn Việt Nam vốn là nước thuần nông, ông cha mình ngày xưa đa phần ít học, làm ruộng trồng vườn, vậy mà kinh nghiệm, vốn sống, điều răn còn lưu lại, trong những hoàn cảnh cụ thể nào … Continue reading

Posted in Lâm tặc | Leave a comment