Category Archives: Sắc tộc

Chuyện của Thủ tướng Anh

Nguyễn Văn Tuấn Giáo sư Y khoa, Đại học New South Wales Chúng tôi vừa có cuộc họp bàn về logo cho một trung tâm nghiên cứu mới. Vừa nhìn thấy, một Giáo sư buông bình luận gọn lỏn: “Too … Continue reading

Posted in Người Việt, Sắc tộc, Xã Hội | Leave a comment