Category Archives: Cấm sách

Sách cấm có phải là sách hay?

Diêm Liên Khoa (Trung Quốc)* Nguyễn Hải Hoành dịch “Tôi đi đến đâu cũng được người ta giới thiệu là nhà văn Trung Quốc bị tranh cãi nhiều nhất, có nhiều tác phẩm bị cấm xuất bản nhất. Những lúc … Continue reading

Posted in Cấm sách, Văn hóa Cộng sản | Leave a comment