Category Archives: Nguyễn Bắc Son

Luật pháp và công lý không phải là thứ để đổi chác

Nguyễn Ngọc Chu 1. Một vụ bán – mua cần hai đối tác chính là người bán và kẻ mua. Trong vụ AVG phải khẳng định ông Phạm Nhật Vũ là người chủ động chào bán trước. AVG bị thua … Continue reading

Posted in AVG, Nguyễn Bắc Son, Phạm Nhật Vũ | Leave a comment