Category Archives: Đạo pháp

Chữ “Pháp” (法) của người tu hành

Phan Thế Hải  Cuộc đối thoại giữa Khổng tử và Lão tử về Pháp Mấy tuần nay, trên cộng đồng mạng nổi lên hiện tượng nhà tu hành ngoài quốc doanh là sư Minh Tuệ, người tu theo hạnh đầu đà. … Continue reading

Posted in Phật giáo, Đạo pháp | Leave a comment