Category Archives: Phật giáo Trung Quốc

Phong trào “Me Too” đánh đổ Hội trưởng Hiệp hội Phật giáo Trung Quốc

Nguyễn Hải Hoành Phong trào Me Too – phong trào chống quấy rối và bạo hành tình dục đang lan tỏa nhanh chóng trên các phương tiện truyền thông xã hội khắp thế giới từ tháng 10/2017 – đã trở … Continue reading

Posted in Mặt thật Trung Quốc, Me Too, Nguyễn Hải Hoành, Phật giáo Trung Quốc | Leave a comment