Category Archives: Đầu tư nước ngoài

Việt Nam mất hàng tỷ đô la viện trợ nước ngoài do “tê liệt hành chính”

Thanh Phương Việt Nam đã để vuột mất ít nhất 2,5 tỷ đô la viện trợ nước ngoài trong ba năm qua và có thể mất thêm 1 tỷ đô la vì “tê liệt hành chính”, hệ quả của chiến … Continue reading

Posted in Chính trị, Đầu tư nước ngoài, Đói ngoại | Leave a comment