Category Archives: an ninh cộng sản

Góc khuất trong việc điều tra, xử lý tội phạm liên quan tới an ninh quốc gia

Ngô Anh Tuấn Các tội xâm phạm an ninh quốc gia là những hành vi nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến sự tồn tại, vững mạnh của chính quyền nhân dân, xâm phạm độc lập, chủ quyền, thống … Continue reading

Posted in an ninh cộng sản | Leave a comment

Tôi bị chặn vì thăm anh Ba Sàm trở về!

LS Trần Vũ Hải Tôi vừa mang hoa đến thăm bạn tôi, Nguyễn Hữu Vinh tức Anh Ba Sàm, vừa được tự do sau 5 năm tù và trở về nhà ở Hà nội. Tuy nhiên đến trước ngõ nhà … Continue reading

Posted in an ninh cộng sản, Ba Sàm, Trần Vũ Hải | Leave a comment