Category Archives: Người Hoa

Gia tộc Trương Mỹ Lan – Vạn Thịnh Phát chỉ là một mắt xích nhỏ trong “Bamboo Network” của các gia tộc gốc Hoa ở Đông Nam Á

Dương Anh Vũ  (Bài viết tập trung nhận định từ số liệu, không đánh giá dựa trên quan điểm cá nhân) Khu vực Đông Nam Á (ĐNA) có chưa đến 10% dân số là người gốc Hoa (Hoa kiều) –  rơi … Continue reading

Posted in kinh tế, Người Hoa | Leave a comment