Category Archives: Xuất bản sách

Xuất bản “Trại Súc Vật” (Tiếp theo)

(Trích hồi kí Lách Qua Luật Ngầm) Tạ Duy Anh Rất bất ngờ là sau hơn nửa thế kỷ, thế gian đã có biết bao biến động mà hệ thống Tuyên giáo VN vẫn nhìn cuốn sách này như thời … Continue reading

Posted in CS, Tạ Duy Anh, Trại súc vật, Xuất bản sách | Leave a comment

Xuất bản “Trại súc vật”

Tạ Duy Anh (Trích hồi kí Lách qua luật ngầm) Trong đời làm biên tập tổng cộng chẵn 20 năm của mình, trái với vài người “khôn ngoan” cho rằng chẳng dại gì mà phải chết cho một cuốn sách, … Continue reading

Posted in Tạ Duy Anh, Trại súc vật, Xuất bản sách | Leave a comment