Category Archives: Tư cách lãnh đạo

Dân chủ đòi hỏi trình độ dân trí và lãnh đạo phải có tư cách (*)

GS Nguyễn Mạnh Hùng  / trả lời phỏng vấn của nhà báo Đinh Quang Anh Thái  Hỏi (H): Việt Nam hiện nay có một số nhu cầu cấp bách. Người thì cho rằng dân chủ – tự do là quan … Continue reading

Posted in Dân chủ, Dân trí, Tư cách lãnh đạo | Leave a comment