Category Archives: Nguyễn Thị Tịnh Thy

Huy Đức, anh chết cũng được rồi

Nguyễn Thị Tịnh Thy Thứ Bảy, 8-6-2024 Văn là người. Người xưa đã nói thế, không sai! Những gì ta viết, kể cả cái comment ngăn ngắn, cũng chính là con người của ta. Huy Đức viết báo, viết sách … Continue reading

Posted in Huy Đức, Nguyễn Thị Tịnh Thy, tù nhân lương tâm | Leave a comment