Category Archives: Thanh niên

Thanh niên cũng tự diễn biến-tự chuyển hóa

Phạm Trần Càng đến gần Hội nghị bỏ phiếu tin nhiệm giữa nhiệm kỳ khóa đảng XIII dự trù trong năm nay (2023), đảng càng rối ren chuyện nhiều đảng viên, nhất là giới trẻ, đã phai nhạt lý tưởng. … Continue reading

Posted in Thanh niên, Tự diễn biến | Leave a comment

Tại sao thanh niên phai nhạt lý tưởng?

Phạm Trần Năm 2017, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cảnh giác về tình trạng “nhạt Đảng, khô Đoàn, xa rời chính trị" của một bộ phận Thanh niên, nhưng 6 năm sau vấn đề suy thoái tư tưởng mới … Continue reading

Posted in Lý tưởng, Thanh niên | Leave a comment