Category Archives: Chân lý nước Tàu

Bài viết khiến dư luận Trung Quốc dậy sóng: “Nếu có tầm nhìn, chúng ta nên đứng về phía Anh, lật đổ nhà Thanh”

Thủy Thu – Thiết kế: Bạch Quả | 03/11/2019 19:18 "Các nhà sử học Trung Quốc là một nhóm những người giảo hoạt, họ hiểu được nhân quả của việc cắt gọt các sự kiện lịch sử để phù hợp … Continue reading

Posted in Chân lý nước Tàu | Leave a comment