Category Archives: Luật đất đai sửa đổi

Quốc hội & luật đất đai nhìn từ làng Hoành

Huy Đức 

Posted in Luật đất đai sửa đổi | Leave a comment

Luật sư Nguyễn Tiến Lập: Hiểu đúng nguyên lý để sửa Luật Đất đai

Huyền Trang Tuy bài viết này có đả động hơn những vướng mắc mang tính cốt lõi trong Luật Đất đai, nhưng một khi dự thảo sửa vẫn là: “Đất đai là sở hữu toàn dân, do Nhà nước quản … Continue reading

Posted in Luật đất đai sửa đổi, Thể chế | Leave a comment