Category Archives: Thiểu số thức tỉnh

PGS, LÃO TƯỚNG ĐẶNG QUỐC BẢO

Nguyễn Văn Dần Đại tá Tạ Cao Sơn và đại tá Quách Hải Lượng ghi lại cuộc nói chuyện với tướng Đặng Quốc Bảo (SN 1927), nguyên UVTW đảng, ngày 26/6/2009, (trên intrnet), (mình rất phục, rất ngưỡng mộ: Ông … Continue reading

Posted in Đặng Quốc Bảo, Thiểu số thức tỉnh | Leave a comment