Category Archives: Bên thua cuộc

Thực tiễn Thua và Thắng

Lưu Trọng Văn Khi qua Mỹ gã từng tranh luận nhiều lần với không ít trí thức, cựu sĩ quan VNCH về thắng và thua.

Posted in Bên thua cuộc, Lưu Trọng Văn | Leave a comment

30/4/1975 – Phút cuối của tướng Lê Văn Hưng

Tuấn Khanh Từ trái sang phải : Chuẩn Tướng Lê Văn Hưng, Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu, và Đại Tá Trần Văn Nhựt tại chiến trường An Lộc hôm 7 Tháng Bảy, 1972. (Hình: Flickr manhhai) Trải qua cuộc nội chiến, … Continue reading

Posted in 30/4/1975, Bên thua cuộc | Leave a comment