Category Archives: Bên thua cuộc

30/4/1975 – Phút cuối của tướng Lê Văn Hưng

Tuấn Khanh Từ trái sang phải : Chuẩn Tướng Lê Văn Hưng, Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu, và Đại Tá Trần Văn Nhựt tại chiến trường An Lộc hôm 7 Tháng Bảy, 1972. (Hình: Flickr manhhai) Trải qua cuộc nội chiến, … Continue reading

Posted in 30/4/1975, Bên thua cuộc | Leave a comment