Category Archives: Tiên học lễ hậu học văn

Trao đổi ý kiến “Tiên học lễ hậu học văn” – Chữ Lễ của đạo Nho: HỌC hay BỎ?

Hương Thủy Nhìn lại sự thăng trầm của “Tiên học Lễ, hậu học Văn” – Đạo Nho và câu “Tiên học Lễ”… Khi hình thành đầy đủ, đạo Nho gồm 9 tác phẩm: Bốn sách, năm kinh (trong 5 kinh … Continue reading

Posted in Tiên học lễ hậu học văn, Trao đổi ý kiến | Leave a comment

Trao đổi ý kiến – Một vài suy nghĩ về câu “tiên học lễ, hậu học văn”

Hoàng Kim Câu “Tiên học lễ, hậu học văn” không rõ ai nói và nói từ bao giờ, tác giả Nguyễn Hoàng Lan xếp câu “tiên học lễ, hậu học văn” vào tục ngữ Việt Nam (Tục Ngữ Việt Nam … Continue reading

Posted in Tiên học lễ hậu học văn, Trao đổi ý kiến | Leave a comment

Triết lý giáo dục Việt Nam là gì?

Lương Hoài Nam Mỗi nền giáo dục dựa trên một hệ triết lý giáo dục có ảnh hưởng mang tính quyết định đến nội dung, phương pháp dạy và học. Giáo dục Mỹ có những triết lý giáo dục rõ … Continue reading

Posted in Giáo dục, Tiên học lễ hậu học văn | Leave a comment

Trao đổi ý kiến “Tiên học lễ hậu học văn” – Trao đổi thêm với GS Trần Ngọc Thêm

Nguyễn Đình Cống Đây là trao đổi về câu sau đây của GS: “Cần chấm dứt sử dụng khẩu hiệu ‘Tiên học lễ, hậu học văn’ để khai mở tư duy phản biện, giải phóng sức sáng tạo. Chống việc … Continue reading

Posted in Tiên học lễ hậu học văn, Trao đổi ý kiến | Leave a comment

Trao đổi ý kiến “Tiên học lễ hậu học văn” – Trao đổi với tiên sinh Nguyễn Văn Nghệ

Nguyễn Đình Cống GS Trần Ngọc Thêm viết: “Cần chấm dứt sử dụng khẩu hiệu ‘Tiên học Lễ, hậu học Văn’ để khai mở tư duy phản biện, giải phóng sức sáng tạo…” Theo tôi, viết như thế không sai, … Continue reading

Posted in Tiên học lễ hậu học văn, Trao đổi ý kiến | Leave a comment

Trao đổi ý kiến “Tiên học lễ hậu học văn” – Rất thông cảm và quý trọng các vị, các bạn, nhưng…

Nguyễn Đình Cống Đó là các vị, các bạn đang ra sức bênh vực cho khẩu hiệu “Tiên học lễ, hậu học văn”. Tôi rất thông cảm với các vị, các bạn vì trong nhiều năm tôi đã từng bênh … Continue reading

Posted in Tiên học lễ hậu học văn, Trao đổi ý kiến | Leave a comment

Trao đổi ý kiến – Thế nào là “Tiên học LỄ, hậu học VĂN”?

Hà Sĩ Phu Về đề tài nên giữ hay nên bỏ khẩu hiệu “Tiên học Lễ, hậu học Văn” xin được góp với các Cụ mấy ý chắc còn thô lậu (Vì tôi đang bệnh): – Muốn thảo luận trước … Continue reading

Posted in Tiên học lễ hậu học văn, Trao đổi ý kiến | Leave a comment

Trao đổi ý kiến “Tiên học lễ hậu học văn” – Hòa nhập thế giới hay ‘độc đáo Việt Nam’?

Nguyễn Ngọc Lanh 08/08/2012 /  08:25 GMT+7 – Tham gia diễn đàn về khẩu hiệu “Tiên học lễ, hậu học văn”, GS Nguyễn Ngọc Lanh đặt vấn đề: Ta nên hoà nhập thế giới hay cứ “độc đáo Việt Nam? … Continue reading

Posted in Tiên học lễ hậu học văn, Trao đổi ý kiến | Leave a comment

Trao đổi “Tiên học lễ hậu học văn” – Hưởng ứng GS Trần Ngọc Thêm

Nguyễn Đình Cống Tham luận của GS Trần Ngọc Thêm ở Hội thảo “Văn hóa học đường trong bối cảnh đổi mới GD-ĐT” (do Ủy ban Văn hóa, giáo dục thanh niên thiếu niên và nhi đồng của Quốc hội … Continue reading

Posted in Tiên học lễ hậu học văn, Trao đổi ý kiến | Leave a comment

Trao đổi “Tiên học lễ hậu học văn” – Nói thêm về điều ông Thêm không dám nói…

Hiếu Chân / Người Việt November 26, 2021 Ông Thêm trong đề bài là Giáo sư, Tiến sĩ khoa học Trần Ngọc Thêm, làm việc tại Trường đại học Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn ở Sài Gòn. Mấy … Continue reading

Posted in Tiên học lễ hậu học văn, Trao đổi ý kiến | Leave a comment