Category Archives: Tự do và nô lệ

Thư giãn đầu năm: Tự do và Hạnh phúc

Chu Mộng Long Hai chú chào mào được chủ nuôi hơn một năm. Số là chủ mua một cặp. Cả hai đều được chăm kỹ, không có con nào bị bỏ lại đằng sau. Nhưng một con thì hót suốt … Continue reading

Posted in Tự do và nô lệ | Leave a comment