Category Archives: Quan hệ Mỹ – Israel

Biden cần tăng áp lực lên Netanyahu

Gideon Rachman, “Biden needs to increase the pressure on Netanyahu,” Financial Times,18/03/2024 Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng Ủng hộ Israel và ủng hộ thủ tướng nước này là hai việc không giống nhau.

Posted in Israel - Hamas - Palestin, Quan hệ Mỹ - Israel | Leave a comment