Category Archives: Trao đổi ý kiến

Trao đổi thêm với tiên sinh Quách Hạo Nhiên

Nguyễn Đình Cống Sau khi đọc “Góc Nhìn Khác Về Tầng Lớp Trí Thức Ở Việt Nam Hôm Nay” tôi đã viết bài “Xin trao đổi cùng Hạo Nhiên tiên sinh”. Không dừng lại ở đó, tôi tiếp tục suy … Continue reading

Posted in Trao đổi ý kiến, Trí thức | Leave a comment