Category Archives: Trao đổi ý kiến

Trao đổi ý kiến: Vài lời với ông Trần Văn Chánh

Nguyễn Đình Cống Ngày 26 tháng 1 các trang Bôxit và Tiếng Dân đăng bài “Sao tham nhũng vẫn cứ trơ trơ”. Tác giả là ông Trần Văn Chánh. Phần lớn bài viết gồm những nội dung đúng và có … Continue reading

Posted in Trao đổi ý kiến | Leave a comment

Trao đổi ý kiến “Tiên học lễ hậu học văn” – Chữ Lễ của đạo Nho: HỌC hay BỎ?

Hương Thủy Nhìn lại sự thăng trầm của “Tiên học Lễ, hậu học Văn” – Đạo Nho và câu “Tiên học Lễ”… Khi hình thành đầy đủ, đạo Nho gồm 9 tác phẩm: Bốn sách, năm kinh (trong 5 kinh … Continue reading

Posted in Tiên học lễ hậu học văn, Trao đổi ý kiến | Leave a comment

Phản biện quan điểm của Lênin về nhà nước

Nguyễn Đình Cống Một thời Lênin được ca ngợi là nhà cách mạng lỗi lạc, là lãnh tụ thiên tài của giai cấp vô sản, ông vận dụng sáng tạo Chủ nghĩa Mác và tạo thành Chủ nghĩa Mác-Lênin. Nhưng … Continue reading

Posted in Nhà nước theo quan điểm Lenin, Trao đổi ý kiến | Leave a comment

Trao đổi ý kiến – Một vài suy nghĩ về câu “tiên học lễ, hậu học văn”

Hoàng Kim Câu “Tiên học lễ, hậu học văn” không rõ ai nói và nói từ bao giờ, tác giả Nguyễn Hoàng Lan xếp câu “tiên học lễ, hậu học văn” vào tục ngữ Việt Nam (Tục Ngữ Việt Nam … Continue reading

Posted in Tiên học lễ hậu học văn, Trao đổi ý kiến | Leave a comment

Trao đổi ý kiến “Tiên học lễ hậu học văn” – Trao đổi thêm với GS Trần Ngọc Thêm

Nguyễn Đình Cống Đây là trao đổi về câu sau đây của GS: “Cần chấm dứt sử dụng khẩu hiệu ‘Tiên học lễ, hậu học văn’ để khai mở tư duy phản biện, giải phóng sức sáng tạo. Chống việc … Continue reading

Posted in Tiên học lễ hậu học văn, Trao đổi ý kiến | Leave a comment

Trao đổi ý kiến “Tiên học lễ hậu học văn” – Trao đổi với tiên sinh Nguyễn Văn Nghệ

Nguyễn Đình Cống GS Trần Ngọc Thêm viết: “Cần chấm dứt sử dụng khẩu hiệu ‘Tiên học Lễ, hậu học Văn’ để khai mở tư duy phản biện, giải phóng sức sáng tạo…” Theo tôi, viết như thế không sai, … Continue reading

Posted in Tiên học lễ hậu học văn, Trao đổi ý kiến | Leave a comment

Trao đổi ý kiến “Tiên học lễ hậu học văn” – Rất thông cảm và quý trọng các vị, các bạn, nhưng…

Nguyễn Đình Cống Đó là các vị, các bạn đang ra sức bênh vực cho khẩu hiệu “Tiên học lễ, hậu học văn”. Tôi rất thông cảm với các vị, các bạn vì trong nhiều năm tôi đã từng bênh … Continue reading

Posted in Tiên học lễ hậu học văn, Trao đổi ý kiến | Leave a comment

Trao đổi ý kiến – Thế nào là “Tiên học LỄ, hậu học VĂN”?

Hà Sĩ Phu Về đề tài nên giữ hay nên bỏ khẩu hiệu “Tiên học Lễ, hậu học Văn” xin được góp với các Cụ mấy ý chắc còn thô lậu (Vì tôi đang bệnh): – Muốn thảo luận trước … Continue reading

Posted in Tiên học lễ hậu học văn, Trao đổi ý kiến | Leave a comment

Trao đổi ý kiến “Tiên học lễ hậu học văn” – Hòa nhập thế giới hay ‘độc đáo Việt Nam’?

Nguyễn Ngọc Lanh 08/08/2012 /  08:25 GMT+7 – Tham gia diễn đàn về khẩu hiệu “Tiên học lễ, hậu học văn”, GS Nguyễn Ngọc Lanh đặt vấn đề: Ta nên hoà nhập thế giới hay cứ “độc đáo Việt Nam? … Continue reading

Posted in Tiên học lễ hậu học văn, Trao đổi ý kiến | Leave a comment

Trao đổi “Tiên học lễ hậu học văn” – Hưởng ứng GS Trần Ngọc Thêm

Nguyễn Đình Cống Tham luận của GS Trần Ngọc Thêm ở Hội thảo “Văn hóa học đường trong bối cảnh đổi mới GD-ĐT” (do Ủy ban Văn hóa, giáo dục thanh niên thiếu niên và nhi đồng của Quốc hội … Continue reading

Posted in Tiên học lễ hậu học văn, Trao đổi ý kiến | Leave a comment