Category Archives: Tân Hiệp Phát

Nói thêm vụ cha con Trần Quí Thanh bị bắt (*)

Thái Hạo Vụ cha con Trần Quí Thanh bị bắt, có phải là “nuôi béo rồi thịt” như thuyết âm mưu mà nhiều người vẫn đang nói? Đọc những bài như “Đồng Nai: Doanh nghiệp có nguy cơ mất dự … Continue reading

Posted in Tân Hiệp Phát | Leave a comment