Category Archives: Nguyễn Khắc Mai

Trình bày sự thật qua mạng xã hội: nỗi lo của Đảng!

RFA Tiếng Việt Ảnh minh họa chụp tại Hà Nội trước đây. AFP Tại Hội nghị toàn quốc Tổng kết công tác Tuyên giáo năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020, do Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức … Continue reading

Posted in Đảng Công sản, Mạng xã hội, Nguyễn Khắc Mai | Leave a comment