Category Archives: Chênh lệch xã hội

Ai nên thấy xấu hổ khi đứng trước những phát biểu nghiệt ngã như thế này

Thái Hạo Tôi muốn nhìn câu nói này về phía góc độ xã hội, hơn là nhận thức hay thái độ của một cá nhân (cậu MC). Khi người ta sống quá lâu trong một xã hội mà ở đó … Continue reading

Posted in Chênh lệch xã hội, Giáo dục | Leave a comment