Category Archives: Cải cách

Đối thoại về ý kiến “Cải cách toàn diện để phát triển đất nước”

I. Không thể trông chờ hay van xin những kẻ độc tài và luồn cúi đế quốc ban phát dân chủ! Âu Dương Thệ* BVN có nhận được lá thư thứ hai của ông Âu Dương Thệ kèm theo bài … Continue reading

Posted in Cải cách | Leave a comment

Phải chăng họ né tránh

Nguyễn Đình Cống Họ là 14 nhà khoa học Việt kiều, những người đã viết Ý kiến “Cải cách toàn diện để phát triển đất nước” (Ý kiến Cải cách) vào năm 2011 và vừa rồi được nhiều nguồn đăng … Continue reading

Posted in Cải cách | Leave a comment