Category Archives: Cải cách

Cải cách chạm trần

Tư Hoàng Thủ tướng đang có hàng loạt giải pháp “át chủ bài” để thực hiện Chương trình phục hồi, phát triển KTXH năm tới, đặc biệt là tăng GDP 6 – 6,5%, CPI 4%, sau khi kinh tế bị … Continue reading

Posted in Cải cách | Leave a comment

Đối thoại về ý kiến “Cải cách toàn diện để phát triển đất nước”

I. Không thể trông chờ hay van xin những kẻ độc tài và luồn cúi đế quốc ban phát dân chủ! Âu Dương Thệ* BVN có nhận được lá thư thứ hai của ông Âu Dương Thệ kèm theo bài … Continue reading

Posted in Cải cách | Leave a comment

Phải chăng họ né tránh

Nguyễn Đình Cống Họ là 14 nhà khoa học Việt kiều, những người đã viết Ý kiến “Cải cách toàn diện để phát triển đất nước” (Ý kiến Cải cách) vào năm 2011 và vừa rồi được nhiều nguồn đăng … Continue reading

Posted in Cải cách | Leave a comment