Category Archives: Trách nhiệm quan chức

Ý thức pháp luật và lãng phí nguồn lực

Chu Hồng Quý Việc anh cảnh sát giao thông dẫn cụ bà qua đường có thể chấp nhận được, vì anh ta chỉ tranh thủ chút ít thời gian trong lúc làm việc. Còn việc bỏ vị trí làm việc … Continue reading

Posted in Trách nhiệm quan chức, Tư duy quan chức, Văn hóa quan chức, Ý thức pháp luật | Leave a comment