Category Archives: Tổng kết một năm

Tổng Kết Cuối Năm: Những Vở Bi Hài Kịch hay là Định Mệnh và Số Phận Nghiệt Ngã của Dân Tộc, Quốc Gia

Quách Hạo Nhiên 1. Bi kịch “chống dịch như chống giặc” và điệp khúc “cơ đồ dân tộc, vị thế đất nước…” Không thể không gọi là bi kịch khi hơn 30 ngàn đồng bào đã chẳng may qua đời … Continue reading

Posted in Nhìn lại 2021, Tổng kết một năm | Leave a comment