Category Archives: kinh tế ngầm

Nhìn lại kinh tế ngầm ở Việt Nam

Nguyễn Quang Dy Trong một thể chế độc quyền, tư duy quản trị điển hình là cái gì cũng muốn quản lý (tuy năng lực quản lý kém) và cái gì không quản lý được thì cấm (tuy bất lực … Continue reading

Posted in kinh tế ngầm | Leave a comment