Category Archives: Trào lộng

Câu đối tết Nhâm Dần 2022

Hà Sĩ Phu I. Kiếp HỔ khóc cười và giấc mơ HỔ thiện! Hổ vốn ở tận rừng sâu nhưng mối liên quan đến con người thì ít dã thú nào bì kịp, vì Hổ đồng nghĩa với sức mạnh, … Continue reading

Posted in Câu đối Tết, Trào lộng | Leave a comment