Category Archives: Chính sách chống covid-19

Cầm lòng không đành

Tạ Duy Anh Tôi rất dè dặt khi nói về công việc ngăn dịch covid Tàu đang diễn ra. Bởi nó khó, không chỉ với riêng Việt Nam. Nhưng cầm lòng mãi không được, xin nêu một vài nguyên nhân, … Continue reading

Posted in Chính sách chống covid-19, Quản lý xã hội trong đại dịch | Leave a comment