Category Archives: Quan hệ chiến lược toàn diện Việt – Trung

Về ba chữ “chung vận mệnh”

Nguyễn Khắc Mai 18-12-2023 Mấy bữa nay các phương tiện truyền thông đăng rất nhiều về ba chữ “chung vận mệnh”. Tôi thử bắt chước Descartes, suy nghĩ và nói đôi điều để chứng tỏ với bạn bè tôi đang … Continue reading

Posted in Chung vận mệnh, Quan hệ chiến lược toàn diện Việt - Trung, Tập Cận Bình | Leave a comment