Category Archives: Chấn hưng văn hoá

Văn hóa giữ nước và văn hóa tham nhũng

Lê Học Lãnh Vân 1) Cứ tới ngày ngày 14/3 hàng năm, người Việt tưởng nhớ sáu mươi bốn cán bộ, chiến sĩ công binh hải quân Việt bị giết chết trong cuộc chiến đấu bảo vệ chủ quyền vùng … Continue reading

Posted in Chấn hưng văn hoá, Gạc Ma, Lê Học Lãnh Văn | Leave a comment

Nhà văn hóa và nhà tù

Nguyễn Xuân Thọ  Một nhà văn hóa phát biểu: “Nếu tiết kiệm tiền chi cho văn hóa thì con cháu chúng ta sẽ phải bỏ tiền xây nhà tù”.  Sai! Điều quyết định cho một xã hội văn minh không phải … Continue reading

Posted in Chấn hưng văn hoá, văn hoá | Leave a comment

Con người phải là trọng tâm của việc chấn hưng văn hóa

Thạch Thảo – Quốc Ngọc thực hiện Thứ Hai, 04/03/2024  Văn hóa có hai mặt, một mặt là nền tảng sâu xuất phát từ truyền thống cổ truyền và một mặt nảy sinh phụ thuộc vào thời đại. 

Posted in Chấn hưng văn hoá, văn hoá, Xã Hội | Leave a comment

Chấn hưng văn hoá không phải ở 350 nghìn tỷ đồng

Chấn hưng văn hoá trước hết là chấn hưng chính trị, chấn hưng thể chế  Nguyễn Ngọc Chu  1. Muốn chữa bệnh thì phải biết căn nguyên bệnh mới bốc thuốc đúng, mới chữa được cái gốc của bệnh 

Posted in Chấn hưng văn hoá, văn hoá | Leave a comment

Chúng ta là ai?

Nguyễn Đình Cống Chúng ta và chúng tôi là đại danh từ ngôi thứ nhất, số nhiều, dùng để tự xưng hoặc để xưng với người khác. Nhưng ngoài yếu tố số nhiều thì phải bao hàm ý là những … Continue reading

Posted in Chấn hưng văn hoá, văn hoá | Leave a comment