Category Archives: Chấn hưng văn hoá

Chúng ta là ai?

Nguyễn Đình Cống Chúng ta và chúng tôi là đại danh từ ngôi thứ nhất, số nhiều, dùng để tự xưng hoặc để xưng với người khác. Nhưng ngoài yếu tố số nhiều thì phải bao hàm ý là những … Continue reading

Posted in Chấn hưng văn hoá, văn hoá | Leave a comment