Category Archives: Nhận tội

Tra tấn và thí nghiệm Milgram (Tại sao CON người tra tấn con NGƯỜI? [*])

GS Nguyễn Văn Tuấn Vụ án Hồ Duy Hải đặt ra nhiều câu hỏi khoa học. Tại sao người sẵn sàng tra tấn người? Tại sao hội đồng 17 người trong phiên toà ‘giám đốc thẩm’ đồng thuận tuyệt đối? … Continue reading

Posted in án oan, Giám đốc thẩm vụ án Hồ Duy Hải, Nhà tù CS, Nhận tội, Tra tấn và nhục hình | Leave a comment