Category Archives: Tấn công mạng

Tấn công RFA, VOA, BBC, Chính phủ Việt Nam bỗng nhiên có… cờ!

Đồng Phụng Việt Facebook của RFA bị đổi tên trong vòng khoảng 2 tiếng vào sáng ngày 30/10/2021 . Photo: RFA Sự kiện ba trang Facebook của Ban Việt ngữ ba cơ quan truyền thông quốc tế là RFA, BBC, … Continue reading

Posted in Tấn công mạng | Leave a comment