Category Archives: Bảo vệ đảng

Đôi lời với Tuyên giáo, An ninh và đội ngũ Cộng tác viên dư luận xã hội

"MẮM KHÔNG NGHE MUỐI MẮM ƯƠN". Chu Hồng Quý Trong hàng chục tin nhắn riêng tư cho một nhà báo mới đây và nhiều dư luận viên khác, tôi đã từng nói, những người phản biện kinh tế, xã hội … Continue reading

Posted in Bảo vệ đảng, Dư luận viên, Tuyên truyền | Leave a comment

Mãi võ để… bảo vệ đảng

Trân Văn “Lễ xuất quân bảo vệ đại hội đảng lần thứ 13” vừa diễn ra hôm 10 tháng 1 tại Hà Nội chính là bằng chứng cho thấy nhận thức của giới lãnh đạo đảng CSVN hiện nay lệch … Continue reading

Posted in Bảo vệ đảng, Chuyên chính | Leave a comment