Category Archives: Bảo vệ đảng

Mãi võ để… bảo vệ đảng

Trân Văn “Lễ xuất quân bảo vệ đại hội đảng lần thứ 13” vừa diễn ra hôm 10 tháng 1 tại Hà Nội chính là bằng chứng cho thấy nhận thức của giới lãnh đạo đảng CSVN hiện nay lệch … Continue reading

Posted in Bảo vệ đảng, Chuyên chính | Leave a comment